Pięć kroków do sukcesu

 

Tragiczny scenariusz upadku Polski nie musi się zrealizować.

 

Mamy doskonały przykład Węgier i premiera Viktora Orbana. Mobilizacja społeczeństwa po kompromitacji rządzących wcześniej socjalistów, wygrana prawicowego Fideszu, uchwalenie prorodzinnych, prorozwojowych ustaw, niemal natychmiast odmieniło niekorzystny bieg wydarzeń, dało szansę na pokonanie recesji i szybki pościg za państwami bogatymi i stabilnymi.

 

Analogicznie, jak na Węgrzech, realizowana polityka gospodarcza i finansowa Polski, powinna ulec natychmiastowej, radykalnej zmianie.

 

Wyroby produkowane i usługi świadczone w Polsce przy wykorzystaniu tańszej siły roboczej muszą być konkurencyjne w stosunku do wyrobów produkowanych i usług świadczonych w krajach bogatych Unii Europejskiej.

 

Konieczne jest:

 

 • zmniejszenie podatków i podatków ukrytych,

 • obniżenie kosztów pracy (obciążenia podatkowe i ZUS muszą dać możliwość uzyskiwania godziwego zysku),

 • przemodelowanie polityki finansowej państwa,

 • odrzucenie Paktu Fiskalnego,

 • odrzucenie umowy ACTA i zaniechanie prób jej wprowadzenia „tylnymi drzwiami”,

 • likwidacja zatorów płatniczych,

 • umiar w nakładaniu kar i ściąganiu zaległych należności, by działania te nie mogły być powodem likwidacji firm,

 • pomoc podmiotom zadłużonym w wyniku działań nieuczciwych kontrahentów,

 • umożliwienie pełnej dostępności kredytów inwestycyjnych dla polskich firm,

 • natychmiastowa likwidacja zatorów płatniczych przedsiębiorstw,

 • zahamowanie spekulacji na polskiej walucie,

 • wprowadzenie obciążeń podatkowych dla dużych firm obcych, unikających płacenia podatków w Polsce,

 • doprowadzenie do sytuacji, w której prowadzenie działalności gospodarczej przez podmioty jednoosobowe nie jest obciążone nadmiernym fiskalizmem, jak to ma miejsce obecnie. Dla Polskich firm większym zagrożeniem jest Państwo polskie, niż konkurencja.

 

Jak najszybciej należy podjąć działania prawne i organizacyjne umożliwiające odzyskanie większościowego udziału w handlu przez polskich przedsiębiorców (zamiast walczyć z „pudlarzami” należy walczyć o „pudlarzy”). Tylko rozwinięty polski handel daje szansę zbytu dla towarów produkowanych przez małe i średnie przedsiębiorstwa.

 

Powyższe działania doprowadzą do znacznego zmniejszenia bezrobocia, wzrostu aktywności usługowej i produkcyjnej, dadzą szansę na zatrzymanie tragicznej emigracji.

 

 

 

Polską racją stanu jest też, jak najszybsze doprowadzenie do wzrostu realnych wynagrodzeń w Polsce do poziomu przynajmniej 70% wielkości realnych wynagrodzeń za zachodnią granicą.

 

 

 

Wzrost wynagrodzeń do godnego, europejskiego poziomu, likwidacja bezrobocia w połączeniu z aktywną polityką prorodzinną doprowadzą do wzrostu demograficznego.

 

 

 

Odbudowa polskich małych i średnich przedsiębiorstw, polskiego handlu umożliwi prowadzenie rozsądnej polityki zdrowotnej, oświatowej, socjalnej.

 

 

 

Aby wprowadzić Polskę na drogę powyżej opisanego rozwoju, należy przystąpić bezzwłocznie do opracowania szczegółowego programu zmian.

 

Istnieje tylko jedna droga, aby to osiągnąć, aby tak trudną pracę wykonać.

 

Droga ta wymaga aktywności organizacyjnej całego, świadomego wyzwań społeczeństwa.

 

 

 

Na drodze tej należy wykonać kilka prostych, niezbędnych kroków.

 

 

 

1. Zasilenie struktur partii prawicowych (spełniających trzy podane wcześniej kryteria) przez tych wszystkich, którym na sercu leży dobro Ojczyzny i rozpoczęcie aktywnej współpracy. Należy wziąć indywidualną odpowiedzialność za funkcjonowanie i finansowanie organizacji mających kluczowe znaczenie dla narodu i jednostki. Wstąpienie do partii politycznej ma tę samą wagę w czasach pokoju, co wstąpienie do armii w trakcie trwania wojny (moja propozycja to oczywiście Prawica Rzeczypospolitej)

 

 

 

2. Wybudowanie dobrze zorganizowanej, nowoczesnej struktury finansowanej ze składek i darowizn. Liczebność i stan finansów partii prawicowych (z wyjątkiem PiS) nie pozwala obecnie w najmniejszym stopniu realizować koniecznych zadań. Budowa sprawnie funkcjonującej organizacji politycznej jest nie mniejszym wyzwaniem, niż budowa zatrudniającego kilkadziesiąt tysięcy pracowników przedsiębiorstwa.

 

 

 

3. Przygotowanie szczegółowego projektu zmian i tekstów ustaw tak, by nowy Parlament natychmiast mógł przystąpić do pracy.

 

 

 

4. Przygotowanie szerokiej kampanii informacyjnej ukazującej konieczność i spodziewane efekty transformacji.

 

 

 

5. Utworzenie rządu prawicowego, bezzwłoczne wprowadzenie przygotowanych projektów ustaw umożliwiających odblokowanie gospodarki.

 

Korzystanie z serwisu jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystywanie plików cookie przez serwis.
Nie pokazuj mi więcej tego powiadomienia